A "Nagy őszi nyereményjáték” hivatalos játék- és adatvédelmi szabályzata

1. A játék neve és rövid leírása

Nagy őszi nyereményjáték: kövesd be Instagram oldalunkat & kommentbe írd meg nekünk, hogy melyik számú kantárt szeretnéd megnyerni, majd jelöld meg kommentben legalább három lovas barátodat, akiket szintén érdekelhet! Összevont játék a bábolnai bolttal, összesen 3 nyertest sorsolunk október 3-án, csütörtökön délután.

2. A játék szervezője és lebonyolítója, adatkezelője

A játék szervezője, lebonyolítója és adatkezelője a Horze Hungary Kft.

Cégjegyzékszám: 13-09-113851

Adószám: 13993746-2-13

Cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 1/b.  

3. A játékban résztvevő személyek és a részvétel feltételei

Azon természetes személyek (továbbiakban Játékosok) vehetnek részt, akik a játék időtartama alatt bekövetik Instagram oldalunkat és kommentelnek a fent említett feltételek szerint.

4. A játék menete

Ha a Játékos beköveti oldalunkat, kommentben megírja, hogy melyik számú kantárt szeretné megnyerni, és megjelöli legalább három lovas barátját, akkor sorsoláson vehet részt, ahol megnyerheti a 3 kantár egyikét. Egy játékos csak egyszer kommentelhet, hiába teszi ezt mégis többször, az a nyerési esélyeit nem növeli meg. 3 nyertest sorsolunk!

5. A játék időtartama

A játék 2019. szeptember 29-től október 3-ig tart.

6. Nyeremények

3 Horze márkájú kantár, egyenesen a legújabb őszi kollekcióból.

A nyereményekkel kapcsolatban felmerülő esetleges adóterheket a Szervező viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a nyertest nem terheli.

7. A sorsolás időpontja

A sorsolást a Szervező végzi. A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye. A nyertes kisorsolására 2019. október 3-án kerül sor.

8. A nyeremények átadása, átvétele

A játékban való részvétel hiányosságáért/hibájáért, az internetes rendszer lassúságáért, leállásáért a Szervező nem vállal felelősséget. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal. A nyeremények készpénzre nem válthatóak, másra át nem ruházhatóak. Egy Játékos egy alkalommal egy nyereményt nyerhet.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a játékból azon Játékost, aki nem felel meg a részvételi feltételeknek. A nyertes Játékos a nyeremény átvételéről Instagram oldalunkon keresztül kap értesítést, tájékoztatást a sorsolás napján vagy a sorsolást követő első munkanapon. Amennyiben a Játékos az értesítés kiküldését követő 3 munkanapon belül az értesítést nem igazolja vissza, úgy a Szervező tartalék nyertest jelöl ki.

A nyertes nyereményét : 2120 Dunakeszi, Fő út 1/b. szám alatt veheti át, kizárólag személyesen!

A Szervező kizárhatja a játékból azt a Játékost, aki számára a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa megadott egyéb személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen játékszabályzatban leírt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

9. Adatkezelés, adatvédelem

A játékban résztvevő minden Játékos részvételével automatikusan elismeri, hogy teljeskörűen megismerte és megértette a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja, valamint tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését a Horze Hungary Kft. szigorúan bizalmasan, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával végzi.

A Játékos a játékban való részvételével hozzájárul, hogy a Horze Hungary Kft. Játékos személyi adatait és személyes jellegű információit (név, e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye, és a jelen játék lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje, továbbá saját marketingtevékenysége során felhasználja.

A Játékos a játék teljes időtartama alatt leiratkozhat a játékról és kérheti regisztrációja törlését az info@horze.hu email címen. A Játékos egyúttal tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a játék érvényes időtartamának befejezése előtt következik be személyes adatainak törlése, akkor a Játékosnak a játékban való részvétele – a nyereményre való jogosultságával együtt – megszűnik. A Játékos nyertessége esetén nevét a Szervező nyilvánosságra hozhatja.

10. Kizárás a játékból

A Szervező jogosult kizárni a játékból azt a Játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételeknek és előírásoknak nem megfelelően próbál részt venni. A Szervező kizárja a felelősségét a rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Szervező fenntartja a jelen játékszabály módosításának jogát. A Szervező kizárja felelősségét a játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló tévedésért.