Az "Insta villámjáték” nyereményjáték hivatalos játék- és adatvédelmi szabályzata

1. A játék neve és rövid leírása

 A "Insta Villámjáték” című játék: Kövesd be Instagram oldalunkat & kommentben küldd el nekünk kedvenc Horzés terméked nevét. 48 óra múlva sorsolással döntjük el, hogy ki nyeri meg a nyeregalátétet.

2. A játék szervezője és lebonyolítója, adatkezelője

A játék szervezője, lebonyolítója és adatkezelője a Horze Hungary Kft,. (Cg.: 01-09-172519, Asz.: 13993746-2-13, Szh: 2120 Dunakeszi Fő út 1/b,NAIH szám: NAIH-77233/2014), továbbiakban Szervező.

3. A játék menete

Kövesd be Instagram oldalunkat & kommentben küldd el nekünk kedvenc Horzés terméked nevét.

4. A játék időtartama

A játék 2019.07.16.-2019.07.18.

6. Nyeremények

Horze Spirit univerzális nyeregalátét.

7. A sorsolás időpontja

A sorsolást a Szervező végzi. A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye (2120 Dunakeszi, Fő út 1/b.) A nyertes kisorsolására 2019.07.18. délben kerül sor.

8. A nyeremények átadása, átvétele

A játékban való részvétel hiányosságáért/hibájáért, az internetes rendszer lassúságáért, leállásáért a Szervező nem vállal felelősséget. A Szervező a nyeremény tekintetében szavatosságot nem vállal. A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható. Egy Játékos csak 1 alkalommal egy nyereményt nyerhet.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a játékból azon Játékost, aki nem felel meg a részvételi feltételeknek. A nyertes Játékos nyereményét dunakeszi üzletünkben veheti át.

9. Adatkezelés, adatvédelem

A játékban résztvevő minden Játékos részvételével automatikusan elismeri, hogy teljes körűen megismerte és megértette a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja, valamint tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését a Horze Hungary Kft. szigorúan bizalmasan, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával végzi.

A Játékos a játékban való részvételével hozzájárul, hogy a Horze Hungary Kft. a Játékos személyi adatait és személyes jellegű információit (név, e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye, és a jelen játék lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje, továbbá saját marketingtevékenysége során felhasználja.

A Játékos a játék teljes időtartama alatt leiratkozhat a játékról és kérheti regisztrációja törlését az info@horze.hucímen. A Játékos egyúttal tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a játék érvényes időtartamának befejezése előtt következik be személyes adatainak törlése, akkor a Játékosnak a játékban való részvétele – a nyereményre való jogosultságával együtt – megszűnik. A Játékos nyertessége esetén nevét a Szervező nyilvánosságra hozhatja.

10. Kizárás a játékból

A Szervező jogosult kizárni a játékból azt a Játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. A Szervező kizárja a felelősségét a rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Szervező fenntartja a jelen játékszabály módosításának jogát. A Szervező kizárja felelősségét a játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló tévedésért.