A „Horze & a Casco közös karácsonyi nyereményjáték 2019” játékszabályzata

1. A játék neve és rövid leírása

Horze & Casco közös karácsonyi nyereményjáték 2019: Vásárolj törzsvásárlói kártyáddal bármilyen összegben dunakeszi/bábolnai üzletünkben, vagy rendelj online a horze.hu oldalunkról szintén bármilyen összegben, december 01-08. között. Kövesd be Instagram oldalainkat, @horzehungary & @horzebabolna1. Összevont játék a bábolnai bolttal, összesen 1 nyertesnek sorsolunk ki egy darab Casco Mistrall 2-es kobakot, alapzsinórral, szabadon választható színben és méretben, december 08-án, vasárnap délután.

2. A játék szervezője és lebonyolítója, adatkezelője

A játék szervezője, lebonyolítója és adatkezelője a Horze Hungary Kft.

Cégjegyzékszám: 13-09-113851                                                           

Adószám: 13993746-2-13

Cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 1/b.  

3. A játékban résztvevő személyek és a részvétel feltételei

Azon természetes személyek (továbbiakban Játékosok) vehetnek részt, akik a játék időtartama alatt bekövetik Instagram oldalunkat és végrehajtják az 1.es menüpontban felsorolt feltételeket.

4. A játék időtartama

A játék 2019. december 01-től december 08-ig tart.

6. Nyeremény

1 db Casco Mistrall 2 es modell választható színben és méretben. Alapzsinórral.

A nyereményekkel kapcsolatban felmerülő esetleges adóterheket a Szervező viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a nyertest nem terheli.

7. A sorsolás időpontja

A sorsolást a Szervező végzi. A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye. A nyertes kisorsolására 2019. december 08-án kerül sor.

8. A nyeremények átadása, átvétele

A játékban való részvétel hiányosságáért/hibájáért, az internetes rendszer lassúságáért, leállásáért a Szervező nem vállal felelősséget. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal. A nyeremények készpénzre nem válthatóak, másra át nem ruházhatóak. Egy Játékos egy alkalommal egy nyereményt nyerhet.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a játékból azon Játékost, aki nem felel meg a részvételi feltételeknek. A nyertes Játékos a nyeremény átvételéről Instagram, vagy facebook oldalunkon keresztül kap értesítést, tájékoztatást a sorsolás napján vagy a sorsolást követő első munkanapon. Amennyiben a Játékos az értesítés kiküldését követő 3 munkanapon belül az értesítést nem igazolja vissza, úgy a Szervező tartalék nyertest jelöl ki.

A nyertes nyereményét : 2120 Dunakeszi, Fő út 1/b. szám alatt veheti át, kizárólag személyesen!

A Szervező kizárhatja a játékból azt a Játékost, aki számára a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa megadott egyéb személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen játékszabályzatban leírt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

9. Adatkezelés, adatvédelem

A játékban résztvevő minden Játékos részvételével automatikusan elismeri, hogy teljeskörűen megismerte és megértette a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja, valamint tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését a Horze Hungary Kft. szigorúan bizalmasan, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával végzi.

A Játékos a játékban való részvételével hozzájárul, hogy a Horze Hungary Kft. Játékos személyi adatait és személyes jellegű információit (név, e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye, és a jelen játék lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje, továbbá saját marketingtevékenysége során felhasználja.

A Játékos a játék teljes időtartama alatt leiratkozhat a játékról és kérheti regisztrációja törlését az info@horze.hu email címen. A Játékos egyúttal tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a játék érvényes időtartamának befejezése előtt következik be személyes adatainak törlése, akkor a Játékosnak a játékban való részvétele – a nyereményre való jogosultságával együtt – megszűnik. A Játékos nyertessége esetén nevét a Szervező nyilvánosságra hozhatja.

10. Kizárás a játékból

A Szervező jogosult kizárni a játékból azt a Játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételeknek és előírásoknak nem megfelelően próbál részt venni. A Szervező kizárja a felelősségét a rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Szervező fenntartja a jelen játékszabály módosításának jogát. A Szervező kizárja felelősségét a játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló tévedésért.